Τρίτη, 6 Δεκεμβρίου 2016

Aμπελώνες και κρασιά της αγαπημένης του χώρα, από το Γιάννη Karakassis

In his first edition of the Vineyards and Wines of his beloved country, Yiannis Karakasis MW describes in detail the current wine scene in Greece and all the excitement it has created. He says ''that this is the right moment for all this energy and talk about Greece to nucleate around something solid and permanent, for all this movement to crystallise upon and grow''.
128 pages, more than 30.000 words including top producers, top wines and approximately 400 tasting notes. BUY IT NOW here
Στην πρώτη του έκδοση των  mw περιγράφει λεπτομερώς την τρέχουσα κρασί σκηνή στην Ελλάδα και όλες τις συγκινήσεις που δημιούργησε. Λέει " ότι αυτή είναι η σωστή στιγμή για όλη αυτή την ενέργεια και να μιλήσουμε για την Ελλάδα να επιστρωμένα γύρω από κάτι σταθερό και μόνιμο, για όλη αυτή την κίνηση να αποκρυσταλλωθούν και φυτρώνουν ' '.
128 σελίδες, περισσότερες από 30.000 λέξεις, συμπεριλαμβανομένων των κορυφαίων παραγωγών, κορυφή κρασιά και περίπου 400 γευσιγνωσία σημειώσεις. Αγοράστε το τώρα εδώ http://www.karakasis.mw/vineyards-wines-greece-2017.
Demetri Walters MW and Dr. José Vouillamoz foreword this edition.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου