Τετάρτη, 30 Δεκεμβρίου 2015

«Ανθεκτικός» στην κρίση ο κλάδος της οινοποιίας

ΕΤΙΚΕΤΕΣ:

Ο κλάδος της οινοποιίας «αντιστέκεται», σε σύγκριση με άλλους κλάδους της ελληνικής οικονομίας, στις δυσμενείς οικονομικές συνθήκες, όπως αναφέρει ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΣΤΟΧΑΣΙΣ, Βασίλης Ρεγκούζας. Ειδικότερα, ο παραδοσιακός χαρακτήρας του οίνου, ο οποίος είναι συνδεδεμένος τόσο με τις διατροφικές συνήθειες των Ελλήνων όσο και με πληθώρα κοινωνικών περιστάσεων, η οικονομικότερη τιμή καθώς και ο χαμηλότερος αλκοολικός βαθμός του συγκριτικά με τα υπόλοιπα αλκοολούχα ποτά, αποτελούν τους κυριότερους λόγους «ανθεκτικότητάς» του.
Ο κλάδος της οινοποιίας «αντιστέκεται», σε σύγκριση με άλλους κλάδους της ελληνικής οικονομίας, στις δυσμενείς οικονομικές συνθήκες, όπως αναφέρει ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΣΤΟΧΑΣΙΣ, Βασίλης Ρεγκούζας. Ειδικότερα, ο παραδοσιακός χαρακτήρας του οίνου, ο οποίος είναι συνδεδεμένος τόσο με τις διατροφικές συνήθειες των Ελλήνων όσο και με πληθώρα κοινωνικών περιστάσεων, η οικονομικότερη τιμή καθώς και ο χαμηλότερος αλκοολικός βαθμός του συγκριτικά με τα υπόλοιπα αλκοολούχα ποτά, αποτελούν τους κυριότερους λόγους «ανθεκτικότητάς» του.

Σύμφωνα με την κλαδική μελέτη για την «Οινοποιία», που εκπόνησε η ΣΤΟΧΑΣΙΣ Σύμβουλοι Επιχειρήσεων Α.Ε., το μέγεθος της εγχώριας αγοράς κρασιού υπολογίζεται σε 2.950 χιλ. εκατόλιτρα (hl) την αμπελοοινική περίοδο 2014-15, ενισχυμένο κατά 0,6% σε σχέση με το 2013-14, παρουσιάζοντας μέσο ετήσιο ρυθμό μεταβολής 0,5% το χρονικό διάστημα 2000-01 - 2014-15. Εκτιμάται ότι η εγχώρια κατανάλωση κρασιού θα παραμείνει σταθερή το 2015-16. Η διείσδυση του μη τυποποιημένου (χύμα) κρασιού εκτιμάται σε περίπου 60%. Οσον αφορά τη χρηματοοικονομική κατάσταση των επιχειρήσεων του κλάδου, oι τιμές του δείκτη κάλυψης χρηματοοικονομικών δαπανών, παρά τη βελτίωσή τους τη διετία 2013-2014, δείχνουν ότι ο κλάδος παραμένει «ευπρόσβλητος» σε πιθανές μεταβολές του οικονομικού περιβάλλοντος. Το συναλλακτικό κύκλωμα του κλάδου διαμορφώνεται διαχρονικά ελλειμματικό (οι πιστώσεις από προμηθευτές υπολείπονται των ημερών είσπραξης των απαιτήσεων), παρουσιάζοντας μικρές μεταβολές. Σημειώνεται ότι ο εμπορικός κύκλος του κλάδου, λαμβάνοντας υπόψη και την αποθεματοποίηση, διαμορφώνεται διαχρονικά θετικός.

Παρά την «αντίσταση» του κλάδου στις οικονομικές συνθήκες, οι συνέπειες της οικονομικής κρίσης έχουν αφήσει το «αποτύπωμά» τους, όπως παρουσιάζεται εύληπτα στην πορεία των δεικτών αποδοτικότητάς του. Ωστόσο η βελτίωση του περιθωρίου μεικτού κέρδους την περίοδο 2013-2014 αναδεικνύει την προσπάθεια προσαρμογής των επιχειρήσεων στο δύσκολο οικονομικό περιβάλλον, κυρίως όσον αφορά τη συγκράτηση του κόστους πωλήσεων.

Η αποτιμώμενη αξία 44 οινοποιητικών επιχειρήσεων, με δημοσιευμένα οικονομικά στοιχεία για κάθε έτος της περιόδου 2010-2014, παρουσιάζει αύξηση 19% το 2014 σε σχέση με το 2013, μετά μία διετία μείωσης και διαμορφώνεται περίπου στα επίπεδα του 2011.
Έντυπη

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου